ส่วนหนึ่งของทีมที่มารอรับเพื่อนๆ ขณะที่ยงยุทธ กับ เสรี ไปวิ่งรับเพื่อนๆ ที่สถานีขนส่งกับสถานีรถไฟ

 
ทีมนี้มาโดยรถไฟขบวนแรก


แหม่งมากับคู่ไม่อิจฉา(แต่ตาร้อน)


ทั้งเครื่องบินและรถทัวร์ ก็มาพร้อมๆ กันได้


ลงทะเบียน(เสีย....)


นี่ .....กลุ่มสาวๆ ชาวอยุธยา - ลพบุรี

 
กลุ่มนี้มาจากทางใต้นะ สงขลาไง

 
ประชันความสาว

 
และ ....ประชันความหนุ่ม(เหลือน้อย)