มาร์ชเทาทอง

 ดูเด่นงามยามลมพัดธวัชพริ้ว เทาทองปลิวเป็นมิ่งขวัญการศึกษา  บางแสนเราเลื่องชื่อเขาลือชา เรียนกีฬาเราสู้ทุกผู้ไป   
สีเทานั้นเปรียบเราเป็นเช่นนักปราชญ์ ชาญฉลาดเชิงวิชากว่าที่ไหน สีทองเด่นเป็นผู้ดีมีวินัย สูงกว่าใครคุณค่าครูอาจารย์
           
มาเถิดเราเทาทองทั้งน้องพี่ สามัคคีร่วมรักสมัครสมาน น้ำใจมีโอบเอื้อจุนเจือจาน ร่วมการงานตามวิถีน้องพี่กัน              
เสรีภาพ ความคิด อิสระ
เราจะเกริกเกียรติศรีมีสุขสันต์ เพื่อบางแสนแดนดินที่ฝากชีวัน เพื่อเรานั้นเป็นครูดีศรีชาติไทย

มาร์ชเอราวัณ 

               ธงเขียวขาวของเราสะบัดไกว โบกพัดเอาชัยมาให้พวกเรา เขียวขาวของเราพราวแพรว สดใสดังแก้วจับนัยนา  

           
               งามนักงามหนางามกว่าดารารื่น ธงชัยใดอื่นคงไม่ชื่นไปกว่า เขียวขาวของเราพราวตาทุกทิวาราตรีไม่จืดไม่จาง
   

         
               เอราวัณชาญชัย  ใครก็รู้ ๆ เราต้องกู้เกียรติไว้  ไม่ยอมหนีๆ เอราวัณยอมตายถวายชีวีอุทิศพลีเพื่อเรา เอ้าไชโย ไชโย