เรียน Webmaster: *http://arawan.exteen.com/* ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ขอชวนเชิญสมาชิกศิษย์เก่าชาวเทา-ทอง เข้าร่วมแข่งขันและสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ร่วมสานใย ใจมั่นตรง" ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-14.00 น. ณ blu-O RHITHM&BOWL เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียด MaprawNewsLetter-2p-2555.pdf ที่ แนบมานี้ ซึ่งเป็นอีกหนื่งกิจกรรม "ร่วมการงานตามวิถีน้องพี่กัน" ของเราชาวเทา-ทอง จึงใคร่ขอ ความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ ลงใน Website ที่ท่านดูแลอยู่ เพื่อให้สมาชิกศิษย์เก่าชาวเทา-ทองได้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความขอบคุณยิ่ง ฉลาด อิงคเมธางกูร เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา *กองงานเลขานุการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา* 21.buu.alumni.secret1@gmail.com

Comment

Comment:

Tweet