เรียนชาวเทา-ทอง รศ.ประสิทธิ์ ม้าลำพอง  ศิษย์เก่ารุ่น6 มดทอง  (อดีตอุปนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ บางแสน) ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ 11/11/11 เวลา1.00 น. ที่รพ.สวนดอก จ.เชียงใหม่ รดน้ำศพเวลา14.00 น. ที่วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 12/11/11 พระราชทานเพลิงศพ17/11/11  ที่สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เวลา14.00 น. จึงเรียนมาเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเทาทองทราบ ฉลาด อิงคเมธางกูร 089 7685117 กรุณาส่งข่าวต่อให้เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไม่มีอีเมล์ และคาดว่าจะรู้จักพี่เขา

Comment

Comment:

Tweet