ชาวเทา- ทองจะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ต้นคือ การกำหนดชื่อรุ่น และสีประจำรุ่นเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีภายในรุ่น และเรียกขานเมื่อมีการพบปะในการชุมนุมศิษย์เก่าตามโอกาสอันควร ซึ่งสีรุ่นจะหมุนเวียนกันไปดังนี้  
รุ่นที่ ปีที่เข้าศึกษา ชื่อรุ่น สีประจำรุ่น
1 2498 ม้าสีหมอก ดำ
2 2499 ศรอนงค์ เหลือง-ดำ
3 2500 อรชร ขาว-แดง
4 2501 ช้างเผือก น้ำเงิน-ขาว
5 2502 ฉลามขาว เขียว-ขาว
6 2503 มดทอง เหลือง-ดำ
7 2504 ผึ้งหลวง ขาว-แดง
8 2505 สิงห์ผยอง น้ำเงิน-ขาว
9 2506 อินทรีผงาด เขียว-ขาว
10 2507 พยัคฆราช เหลือง-ดำ
11 2508 จงอางขาว ขาว-แดง
12 2509 ยูงทอง น้ำเงิน-ขาว
13 2510 เอราวัณ เขียว-ขาว
14 2511 กระทิงดำ เหลือง-ดำ
15 2512 เห่าไฟ ขาว-แดง
16